KHAZAANA 1992

Contactinformation


Khazaana 1992 

 34 Đường Thành
Hà Nội
Hoàn Kiếm

Delivery times

Monday
11:30 - 22:00
Tuesday
11:30 - 22:00
Wednesday
11:30 - 22:00
Thursday
11:30 - 22:00
Friday
11:30 - 22:00
Saturday
11:30 - 22:00
Sunday
11:30 - 22:00