KHAZAANA 1992

colofon

Khazaana 1992
34 Đường Thành
Hoàn Kiếm Hà Nội